Παρακάτω όλες οι υπηρεσίες μας αναλυτικά σε ενότητες.

Στρατηγική επικοινωνίας

 • Εκτίμηση επικοινωνιακών αναγκών
 • Δημιουργική στρατηγική
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή πλάνου διαφημιστικών ενεργειών
 • Προγραμματισμός και υποστήριξη δημοσιότητας
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών
 • Σχεδιασμός και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού
 • Προγραμματισμός ΜΜΕ
 • Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
 • Εφαρμογή εξειδικευμένων υπηρεσιών δημοσιότητας
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων


Δημιουργικό

 • Εταιρική ταυτότητα
 • Συσκευασίες
 • Έντυπα
 • Καταχωρήσεις
 • Αφίσες & Outdoor
 • Έντυπα συνεδρίων
 • Εταιρικές παρουσιάσεις
 • Υλικά προώθησης (Stands, Panels, Δημιουργικές κατασκευές)
 • Εκθεσιακό επικοινωνιακό υλικό
 • Περιοδικά - Εφημερίδες
 • Βιβλία
 • Οικονομικοί απολογισμοί
 • Newsletters
 • Ραδιοφωνικά & τηλεοπτικά spots
 • Σχεδιασμός ιστοσελίδων


Παραγωγή

 • Εντύπων
 • Κάθε μορφής επικοινωνιακού υλικού
 • Τηλεοπτικών σποτ
 • Ραδιοφωνικών σποτ


Μ.Μ.Ε.

 • Στρατηγική μέσων
 • Αγορά χώρου & χρόνου στα διαφημιστικά μέσα
 • Παρακολούθηση ανταγωνισμού
 • Συνεντεύξεις τύπου, Δελτία τύπου, Παρουσιάσεις


Web design

 • Δυναμική ιστοσελίδα CMS
 • Responsive (Mobile friendly)
 • Ανακατασκευή ιστοσελίδας (Migration)


E-commerce

 • Ηλεκτρονικό κατάστημα (Eshop)
 • Responsive (Mobile friendly)
 • Εφαρμογές marketing
 • Πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών
 • Γέφυρες (eBay & Amazon marketplaces integration)


Custom applications

 • Forums & Social Network Development
 • Αγγελίες προσφοράς & ζήτησης
 • Ενημερωτικά Portals
 • Φόρμες παραγγελιών
 • Photo Gallery
 • Mass Mail Newsletter System
 • Χάρτες


Web hosting

 • Φιλοξενία ιστοσελίδων (Web Hosting)
 • Dedicated Servers (cPanel WHM)
 • Web Radio Streaming (Shoutcast)
 • Ασφάλεια δεδομένων και αξιοπιστία


Web security

 • Firewall & WAF
 • Antivirus & Exploit Scanner
 • NGINX Web Server
 • Daily Backups (2 Off-site locations)
 • Cloudflare CDN (Certified partners)
 • Πιστοποιητικά ασφάλειας (SSL Certificates)


Digital marketing

 • Διαφήμιση Google Adwords (Text Ads)
 • Διαφήμιση Social Media
 • Διαφήμιση YouTube (Video Ads)
 • Social Media Marketing & Management
 • GDN Marketing (Google display network)
 • Re-Targeting & Re-Marketing
 • SEO (In-site & Off-site)


Κοινωνική ευθύνη

Στο σύγχρονο κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον η κοινωνική ευθύνη αποτελεί βασικό στοιχείο του στρατηγικού σχεδιασμού κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Το Πολύπλανο μελετά τις κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, προτείνει δράσεις που αναδεικνύουν την ευαισθησία των επιχειρήσεων, αναλαμβάνει την υπεύθυνη και αποτελεσματική εφαρμογή τους και εξασφαλίζει τη διακριτική αλλά αποτελεσματική προβολή τους.

 • Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες
 • Βελτίωση των σχέσεων του προσωπικού
 • Διαχείριση του αποτυπώματος των εταιρικών δράσεων στο περιβάλλον και την κοινωνία
 • Υποστήριξη κοινωνικών πρωτοβουλιών
 • Χορηγίες πολιτιστικών εκδηλώσεων


Συμμετοχή σε εκθέσεις

 • Έγκυρη ενημέρωση για τις κλαδικές εκθέσεις που αφορούν τον πελάτη
 • Σχεδιασμός & κατασκευή περιπτέρων (stand)
 • Παραγωγή εντύπου & οπτικοακουστικού υλικού
 • Λειτουργία περιπτέρων από έμπειρο προσωπικό
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης (εγκαίνια, δεξιώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ.)
 • Προβολή της συμμετοχής, µε αποστολή προσκλήσεων, συνεντεύξεις & δελτία τύπου
 • Πολιτιστικό marketing
 • Εύρεση χορηγών
 • Οργάνωση & διεξαγωγή εκδηλώσεων σε συνεργασία µε πολιτιστικούς φορείς
 • Προβολή


Πολιτικό marketing

Η επικοινωνία µε τους ψηφοφόρους είναι πλέον μια σύνθετη διαδικασία. Εμείς στηριζόμαστε στην πολυετή µας εμπειρία και αξιοποιούμε τη διεθνή τεχνογνωσία για να υποστηρίξουμε το όραμά σας.

 • Επικοινωνιακή στρατηγική
 • Φωτογραφήσεις
 • Σχεδιασμός και παραγωγή εντύπων
 • Σύνταξη κειμένων
 • Δελτία τύπου
 • Σχέσεις µε ΜΜΕ
 • Οργάνωση εκδηλώσεων
 • Πλήρης οργάνωση προεκλογικής εκστρατείας


Οργάνωση εκδηλώσεων

Από τα εγκαίνια της επιχείρησής σας μέχρι την παρουσίαση των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας, φροντίζουμε κάθε εκδήλωσή σας να γίνεται ένα μεγάλο γεγονός. Συνέδρια, μεγάλες επιχειρηματικές εκδηλώσεις και παρουσιάσεις προϊόντων περιλαμβάνονται στις επιτυχημένες δραστηριότητες της εταιρίας µας.