Φροντιστήρια Βακάλης

Σχεδιασμός εντύπου για τα Φροντιστήρια Βακάλης (2015)